Nasi klienci
Usługi

Kontakt

We wszystkich sprawach związanych z działalnością Grupy ETL zapraszamy do kontaktu z naszą centralą:

ETL POLSKA sp. z o. o.
ul. Żwirki 17
90-539 Łódź
Tel./Fax: + 48 22 632 15 50
info@etl.pl

KRS: 406722
NIP: 1080011904
Kapitał zakładowy: 200.000 zł

dr Dominik Lubasz
Radca prawny
Członek zarządu
dominik.lubasz@etl.pl
Tel kom.: +48 509 824 632

W celu bezpośredniego skontaktowania się z naszymi konsultantami zapraszamy do oddziałów lokalnych w poszczególnych miastach.

W celu uzyskania informacji o doradztwie transgranicznym zapraszamy do kontaktu z Międzynarodowymi punktami kontaktowymi.

Oddziały lokalne

Zapraszamy do oddziałów lokalnych

Kontakt

ETL POLSKA sp. z o. o.
ul. Żwirki 17                           
90-539 Łódź
Tel./Fax: + 48 22 632 15 50 
info@etl.pl

Międzynarodowe punkty kontaktowe

Zapraszamy do międzynarodowych punktów kontaktowych

Zostań partnerem

Korzyści z przystąpienia do międzynarodowej sieci ETL

Broszury

Broszura ETL Polska

ETL Messenger 04/2013

ETL Join the Network