Nasi klienci
Usługi

ETL ADVISION

Doradcy dla branży medycznej

Specjalistyczna usługa świadczona przez podmioty Grupy ETL obejmująca doradztwo podatkowe, obsługę księgową i doradztwo prawne dla podmiotów branży medycznej, w szczególności szpitali, przychodni, aptek i innych jednostek sektora opieki zdrowotnej, a także przedstawicieli zawodów medycznych, w tym lekarzy, stomatologów, farmaceutów, pielęgniarek i położnych.

Zajmujemy się prowadzeniem księgowości, sporządzeniem sprawozdań finansowych i zeznań podatkowych, doradztwem podatkowym oraz doradztwem prawnym i reprezentacją procesową w sprawach o odszkodowania, błędy w sztuce, windykację należności.


Rynek zdrowia podlega nieustannym zmianom. Rozwój demograficzny, kolejne modyfikacje przepisów prawa, zagraniczna konkurencja i zmieniające się potrzeby pacjentów mają ogromny wpływ na sposób świadczenia usług w branży medycznej. Taka sytuacja rodzi wiele pytań:

Które rozwiązanie jest słuszne?

Jak je wdrożyć?

Jakie problemy pojawiają się przy rozliczeniach podatkowych?

Jak sfinansować działalność?

Jaka powinna być struktura prawna prowadzonej działalności?

Dzięki specjalizacji i doświadczeniu zebranym przez kancelarie sieci ETL, przede wszystkim w Niemczech możemy skutecznie pomóc w rozwiązaniu tych problemów.

Wobec powyższego zakres naszych usług obejmuje następujące elementy:

  • Doradztwo podatkowe
  • Księgowość
  • Rozliczenia podatkowe oraz planowanie podatkowe
  • Audyt
  • Doradztwo prawne
  • Odszkodowania, błędy w sztuce


Więcej informacji, w tym szczegółowa oferta na stronie www.etl-advision.pl.

Oddziały lokalne

Zapraszamy do oddziałów lokalnych

Kontakt

ETL Holding Polska S.A.
ul. Łostowicka 29
80-121 Gdańsk
T +48 58 340 43 85
F +48 58 340 43 90 
joern.brockhuis@etl.pl

Międzynarodowe punkty kontaktowe

Zapraszamy do międzynarodowych punktów kontaktowych

Zostań partnerem

Korzyści z przystąpienia do międzynarodowej sieci ETL

Broszury

Broszura ETL Polska

ETL Messenger 04/2013

ETL Join the Network