Nasi klienci
Usługi

ETL PROFI SPORT

Doradztwo podatkowe dla sportowców zawodowych i organizacji sportowych

Sport zawodowy to prawdziwa pasja. To ciągła walka o sportowy sukces i uznanie. Jednak sportowiec zawodowy odnoszący sukcesy jednocześnie jest także przedsiębiorcą, który w mądry sposób powinien zabezpieczyć swoją finansową teraźniejszość i przyszłość. Aby uniknąć licznych pułapek związanych z prawno-fiskalnymi aspektami prowadzenia biznesu warto oprzeć się na niezawodnej wiedze ekspertów. Należy znaleźć niezawodną pomoc.


Doradcy specjaliści ETL – oto doradcy pomagający w odniesieniu ekonomicznego sukcesu

Tyle, ile taktyka, technika i gotowość do poświęceń znaczą dla sportowego sukcesu tyle samo wyspecjalizowane doradztwo prawno-podatkowe znaczy dla ekonomicznego sukcesu sportowca zawodowego.

Podstawą doradztwa jest ciągłe podnoszenie jakości usług poprzez specjalistycznie ukierunkowane dokształcenie się w akademii ETL oraz kompetencję centralnego oddziału podatkowego i prawnego ETL ds. doradztwa branżowego.

Kompleksowa obsługa na obszarze całej Europy.


Wyspecjalizowani doradcy-specjaliści ETL są partnerami w zakresie zagadnień podatkowych i prawnych związanych z:

 • meczami w kraju i za granicą (np. Puchar Europy),
 • powołaniem do gry w kadrze narodowej,
 • umowami reklamowymi z krajowymi i międzynarodowymi sponsorami/związkami,
 • zmianą klubu w kraju i za granicą,
 • lokowaniem majątku, nabyciem i wynajmem nieruchomości.

Tutaj wszystko musi się zgadzać, ponieważ błędy i zaniedbania mają przeważnie daleko idące skutki. Kompleksowy pakiet oferowany przez wyspecjalizowanych doradców ETL dla sportowców zawodowych daje niezbędną pewność prawidłowości działań w zakresie wszystkich spraw podatkowych. Reprezentujemy Państwa przed wszystkimi urzędami administracji publicznej.

Organizacje sportowe

Sport to także organizacje sportowe organizujące życie sportowe zawodników.

Znając specyfikę sportu zarówno zawodowego, jak i amatorskiego, zasady finansowania sportu i organizacji struktur świadczymy usługi w zakresie:

 • opracowania statutów i tworzenia klubów sportowych,
 • doradzamy w zakresie wyboru najlepszej formy prawnej dla takiej działalności,
 • przeprowadzamy procedury wydzielania sekcji z klubu sportowego,
 • doradzamy w zakresie bieżącej działalności klubów sportowych,
 • analizujemy i przeprowadzamy procedury uzyskania statusy organizacji pożytku publicznego,
 • doradzamy w procedurach reorganizacyjnych, inwestycyjnych i sanacyjnych,
 • doradzamy w procedurach uzyskiwania licencji.

Nasze kancelarie doradzają okręgowym związkom sportowym różnych dyscyplin, klubom sportowym, w tym również pierwszoligowym.

Oddziały lokalne

Zapraszamy do oddziałów lokalnych

Kontakt

ETL Holding Polska S.A.
ul. Łostowicka 29
80-121 Gdańsk
T +48 58 340 43 85
F +48 58 340 43 90 
joern.brockhuis@etl.pl

Międzynarodowe punkty kontaktowe

Zapraszamy do międzynarodowych punktów kontaktowych

Zostań partnerem

Korzyści z przystąpienia do międzynarodowej sieci ETL

Broszury

Broszura ETL Polska

ETL Messenger 04/2013

ETL Join the Network