Nasi klienci
Usługi

Audyt

Oferujemy naszym Klientom kompleksowy audyt i doradztwo, a nie tylko kontrolę zgodności prowadzenia ksiąg z przepisami dotyczącymi rachunkowości.

Z naszymi Klientami jesteśmy w ciągłym kontakcie i wspieramy ich w szczególności przy organizacji procesów biznesowych dotyczących sprawozdawczości finansowej oraz implementacji wyników kontroli. Wspólnie opracowujemy kompleksową sprawozdawczość nastawioną na realizację potrzeb informacyjnych zarządu, rad nadzorczych oraz wspólników.

Podstawą naszego modelu audytu połączonego z doradztwem jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników w Akademii ETL, a także interdyscyplinarne podejście do Klienta. W skład zespołów audytorskich wchodzą bowiem nie tylko biegli rewidenci, ale także doradcy podatkowi i radcowie prawni specjalizujący się w prawie korporacyjnym.

Zgodnie z Branchen Report 2011 Sparkassen-Finanzgruppe dotyczącym spółek audytorskich - Grupa ETL zajmuje piąte miejsce w rankingu w Niemczech.


Wyciąg z katalogu naszych usług:

Badania obowiązkowe

 • Badania sprawozdań finansowych, także skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • Badania specjalne
  • Badania prowadzenia sprawa spółek pod kątem zgodności z przepisami
  • Badania wykorzystania środków w ramach publicznych programów pomocowych
  • Badanie w procedurze zakładania spółek i noszenia wkładów rzeczowych

Doradztwo w zakresie transakcji

 • Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa
 • Due Diligence
 • Alokacja ceny zakupu (Purchase Price Allocation PPA)
 • Test na utratę wartości (Impairmenttest)
 • Opinie biegłego rewidenta ds. utrzymania wartości
 • Fairness Opinion
 • Sporządzanie budżetowań zintegrowanych

Audyty systemowe i analizy procesów biznesowych

 • Kontrola systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem
 • Analiza procesów biznesowych dotyczących sprawozdawczości finansowej
 • Kontrola i dokumentacja kontroli wewnętrznych

Badania dobrowolne

 • Badania sprawozdań finansowych, także skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • Przegląd ksiąg rachunkowych
 • Badanie systemu zarządzania compliance (CMS)
 • Badanie stanu niewypłacalności lub zagrażania niewypłacalnością
 • Test niewypłacalności
 • Badanie bilansów likwidacyjnych
 • Badanie planów sanacji

Doradztwo

 • Doradztwo w zakresie restrukturyzacji
 • Stworzenie systemów wskaźników finansowych
 • Uzgodnienia zgodne z MSSF
 • W zakresie audytu wewnętrznego
Oddziały lokalne

Zapraszamy do oddziałów lokalnych

Kontakt

ETL Holding Polska S.A.
ul. Łostowicka 29
80-121 Gdańsk
T +48 58 340 43 85
F +48 58 340 43 90 
joern.brockhuis@etl.pl

Międzynarodowe punkty kontaktowe

Zapraszamy do międzynarodowych punktów kontaktowych

Zostań partnerem

Korzyści z przystąpienia do międzynarodowej sieci ETL

Broszury

Broszura ETL Polska

ETL Messenger 04/2013

ETL Join the Network