Nasi klienci
Usługi

Kadry i płace

Rozliczanie pracowników jest ważnym elementem systemu księgowego. Poprawne wdrożenie sugerowanych przez ETL rozwiązań rozliczania pracowników, z uwzględnieniem optymalnie dobranego systemu oraz rozkładu czasu pracy, zapewni nie tylko transparentność dla stron stosunku pracy, ale także bezpieczeństwo przy możliwych kontrolach podatkowych, Państwowej Inspekcji Pracy lub ZUS.


We współpracy z radcami prawnymi Grupy ETL wspieramy naszych Klientów także we wszystkich kwestiach dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, kar porządkowych, ochrony macierzyństwa i wielu innych.

Do naszych usług w szczególności należą:

  • przygotowywanie umów z pracownikami,
  • prowadzenie akt osobowych,
  • sporządzanie list płac,
  • przygotowanie i składanie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
Oddziały lokalne

Zapraszamy do oddziałów lokalnych

Kontakt

ETL POLSKA sp. z o. o.
ul. Żwirki 17                           
90-539 Łódź
Tel./Fax: + 48 22 632 15 50 
info@etl.pl

Międzynarodowe punkty kontaktowe

Zapraszamy do międzynarodowych punktów kontaktowych

Zostań partnerem

Korzyści z przystąpienia do międzynarodowej sieci ETL

Broszury

Broszura ETL Polska

ETL Messenger 04/2013

ETL Join the Network