Nasi klienci
Usługi

Księgowość

System księgowy jest nie tylko obowiązkiem wynikającym z przepisów podatkowych, ale także, a może przede wszystkim, źródłem informacji dla przedsiębiorców, umożliwiającym zindywidualizowania decyzji i działań biorąc pod uwagę zaplanowane cele biznesowe. Pomagamy naszym Klientom zbudować zorganizowaną i przejrzystą księgowość – niezależnie od tego, czy realizowaną w ramach własnej działalności czy zleconą Grupie ETL.


Nasze usługi obejmują:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych lub uproszczonej księgowości;
 • dokonywanie analizy kosztów;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (wg IAS / MSR / MSSF, US-GAAP),
 • sporządzanie sprawozdań skonsolidowanych,
 • raportowanie zgodnie z wymaganiami Klienta (również według standardów międzynarodowych),
 • reprezentowanie Klienta przed urzędami i obrona jego interesów podczas kontroli.


Przygotowujemy także wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem opracowanych strategii podatkowych i przyjętych opcji projektowych.

Nasze usługi obejmują:

 • ustalanie podstawy opodatkowania,
 • przygotowanie wszelkich niezbędnych deklaracji podatkowych,
 • składanie deklaracji podatkowych,
 • przeprowadzanie audytów podatkowych i opracowywanie strategii podatkowych;
 • aktualne informacje na temat bieżących zmian w zakresie prawa i interpretacji podatkowych.
Oddziały lokalne

Zapraszamy do oddziałów lokalnych

Kontakt

ETL Holding Polska S.A.
ul. Łostowicka 29
80-121 Gdańsk
T +48 58 340 43 85
F +48 58 340 43 90 
joern.brockhuis@etl.pl

Międzynarodowe punkty kontaktowe

Zapraszamy do międzynarodowych punktów kontaktowych

Zostań partnerem

Korzyści z przystąpienia do międzynarodowej sieci ETL

Broszury

Broszura ETL Polska

ETL Messenger 04/2013

ETL Join the Network