Nasi klienci
Usługi

Zostań partnerem

Korzyści z przystąpienia do międzynarodowej sieci

Ponad 1700 konsultantów w ponad 800 miejscach tworzy międzynarodową grupę ETL. Współpraca w ramach ETL stwarza nowe możliwości rozwoju działalności:

  • Dostęp do ekspertów o odpowiednich kwalifikacjach
  • Wymiana najlepszych praktyk
  • Grupy robocze audytorskie, podatkowe, prawne
  • Globalne relacje
  • Wspólne działania marketingowe
  • Budowanie dobrej reputacji i wizerunku z marką ETL

Nasi partnerzy doskonale rozumieją korzyści płynące z synergii. Wiedzą, że wynik pracy zespołowej jest znacznie większy niż suma wyników uzyskanych przez poszczególne podmioty. Dlatego sieć ETL konsekwentnie rozwija się w różnych krajach wzmacniając naszą globalną pozycję. Rezultatem jest bardziej zróżnicowana baza know-how dostępna dla naszych partnerów i niezbędna przy profesjonalnej obsłudze biznesowej klientów międzynarodowych.

Sieć ETL może działać skutecznie i niezawodnie tylko wtedy, gdy nasi partnerzy regularnie wymieniają się swoją wiedzą oraz doświadczeniami. Z tego właśnie powodu ETL International regularnie organizuje imprezy sieciowe, gdzie wszyscy partnerzy mogą dzielić się swoimi prawnymi, podatkowymi oraz księgowymi umiejętnościami i doświadczeniem. Poza tym w ramach grupy, wszyscy partnerzy mogą również bezpośrednio występować o wsparcie do Centrum Kompetencji ETL w Berlinie.


Napisz do nas:
ul. Żwirki 17                                                                                         
90-539 Łódź
Tel./Fax: + 48 22 632 15 50

dr Dominik Lubasz
dominik.lubasz@etl.pl
Tel kom.: +48 509 824 632

Oddziały lokalne

Zapraszamy do oddziałów lokalnych

Kontakt

ETL Holding Polska S.A.
ul. Łostowicka 29
80-121 Gdańsk
T +48 58 340 43 85
F +48 58 340 43 90 
joern.brockhuis@etl.pl

Międzynarodowe punkty kontaktowe

Zapraszamy do międzynarodowych punktów kontaktowych

Zostań partnerem

Korzyści z przystąpienia do międzynarodowej sieci ETL

Broszury

Broszura ETL Polska

ETL Messenger 04/2013

ETL Join the Network