Nasi klienci
Usługi

ETL Polska

ETL Polska jest spółką holdingową Grupy ETL zarządzającą rozwojem sieci kancelarii w Polsce. Jej celem jest umożliwienie przeniesienia standardów obsługi Klienta, zakresu świadczonych usług, a także rozwiązań technologiczno-informatycznych, wdrożonych w kancelariach w innych państwach UE i udostępnienie ich polskim Klientom Grupy ETL.

Dzięki transponowanej idei kooperacji członkowie Grupy ETL w Polsce tworzą interdyscyplinarną sieć kancelarii doradców podatkowych, biegłych rewidentów oraz radców prawnych i adwokatów. Specjalizacja poszczególnych kancelarii oraz współpraca międzynarodowa w ramach Grupy ETL, a także możliwość wykorzystania sprawdzonych międzynarodowo rozwiązań udostępnionych za pośrednictwem ETL Polska, umożliwia zapewnienie przez kancelarie ETL najwyższych standardów obsługi Klienta i szeroki, zarówno terytorialnie, jak i przedmiotowo, zakres usług.


Doradcy ETL dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wspomagamy przedsiębiorstwa małej i średniej wielkości od momentu założenia, przez rozbudowę i zabezpieczenie sukcesji, aż do regulacji w zakresie sukcesji. Pomagamy Państwu, zidentyfikować wyzwania we właściwym czasie tak, aby móc na nie stosownie i szybko zareagować.

Wspieramy naszych Klientów przy podejmowaniu decyzji dotyczących prowadzenia działalności, jej restrukturyzacji, strategii innowacyjnych, a także w sprawach z zakresu finansowania.

Korzystamy z ponad 40-letniego know-how grupy ETL, opierającego się o synergię kompetencji o zasięgu europejskim.

Doradzamy kompleksowo i w sposób zorientowany na Klienta.

Przedstawiciele sieci ETL są partnerem dla małych i średnich przedsiębiorców z różnych branż, zorganizowanych we wszystkich formach prawnych, jak np.:

  • przedsiębiorcy jednoosobowi,
  • spółki cywilne,
  • osobowe spółki handlowe,
  • kapitałowe spółki handlowe,
  • przedsiębiorcy wykonujący wolne zawody,
  • stowarzyszenia,
  • fundacje.

Oferta kancelarii Grupy ETL w Polsce obejmuje w szczególności prowadzenie ksiąg handlowych, doradztwo podatkowe oraz doradztwo prawne i audyt.

Eksperci ETL prowadzą również szkolenia, konferencje oraz przygotowują autorskie publikacje.

Świadczymy usług dla podmiotów polskich zarówno w kraju, jak i za granicą, a także dla podmiotów zagranicznych w Polsce.


Współpraca międzynarodowa

Wyróżnia nas to, iż dzięki współpracy międzynarodowej w ramach Grupy ETL możemy zapewnić obsługę prawno-podatkową polskich Klientów niemal w każdym europejskim kraju. Nasz Klient nie musi opuszczać Polski, by założyć działalność, dokonywać rozliczeń podatkowych, rozliczeń pracowników delegowanych, prowadzić spory ze swoimi kontrahentami. Wszystko to zrealizuje polska kancelaria Grupy ETL przy udziale każdorazowo odpowiedniego zespołu w danym państwie UE.

Nie ma już potrzeby poszukiwania kancelarii w obcym państwie.

Nie ma barier językowych.

Znikają bariery prawne.

Oddziały lokalne

Zapraszamy do oddziałów lokalnych

Kontakt

ETL Holding Polska S.A.
ul. Łostowicka 29
80-121 Gdańsk
T +48 58 340 43 85
F +48 58 340 43 90 
joern.brockhuis@etl.pl

Międzynarodowe punkty kontaktowe

Zapraszamy do międzynarodowych punktów kontaktowych

Zostań partnerem

Korzyści z przystąpienia do międzynarodowej sieci ETL

Broszury

Broszura ETL Polska

ETL Messenger 04/2013

ETL Join the Network